Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj