Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj