Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj