Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj