Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj