Finska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Hyvä John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Rakas John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Kiitos kirjeestäsi.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ilahduin kuullessani, että...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj