Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj