Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Cher Benjamin,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Chère Maman / Cher Papa,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cher Oncle Jeremy,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Salut Sylvain,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Coucou Daniel,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Victor,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mon chéri / Ma chérie,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Mon très cher Christophe,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Merci pour votre lettre.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Je t'écris pour te dire que...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
J'ai le regret de vous informer que...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...envoie ses salutations.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Dis bonjour à... de ma part.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi vite.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Écris-moi quand...
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Prends soin de toi.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Je t'aime.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
Tous mes vœux,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Amitiés,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Amicalement,
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bien à vous/toi,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tendrement,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Bises,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Bisous,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj