Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Hyvä John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hei äiti / isä
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Hei setä Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hei John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Heippa John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Rakkaani,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Rakkaani,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Rakas John,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Kiitos kirjeestäsi.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Onko sinulla suunnitelmia...
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Ilahduin kuullessani, että...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
On ikävää kertoa, että...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... lähettää terveisiä.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sano ... terveisiä minulta.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Kirjoita taas pian.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Pärjäilkää.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Rakastan sinua.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kaikkea hyvää,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkaudella,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Rakkain terveisin,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Rakkaudella,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj