Tyska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Lieber Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hallo Johannes,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hey Johannes,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Johannes,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Liebster Johannes,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Mach's gut.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Alles Gute
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Alles Liebe
Informellt, används när du skriver till din familj