Turkiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Sevgili Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Sevgili Anne / Baba,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Cihat Amca,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Merhaba Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hey Can,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Can,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Canım,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Mektubun için teşekkürler.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgisini yolluyor.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
...'a selamımı ilet benim için.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Hemen cevap yaz.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Sevgiyle kalın,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Informellt, används när du skriver till din familj