Tjeckiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj