Svenska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Halloj John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Min kära,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj