Spanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Amado Juan:
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Gracias por su / tu carta.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj