Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj