Rumänska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Bună Andrei!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Salut Andrei!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Te iubesc!
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Cu drag,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Cu mult drag,
Informellt, används när du skriver till din familj