Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj