Grekiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Γεια σου Γιαννάκη,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Έλα Γιαννάκη,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Γιαννάκη,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Αγάπη μου,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Αγάπη μου,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Έχεις σχέδια για...;
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
γράψε μου σύντομα.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Γράψε μου όταν...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Να σε καλά.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Σε αγαπώ.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Τις καλύτερες ευχές μου,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Αγάπη,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Με αγάπη,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Με όλη μου την αγάπη,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Πολλή αγάπη,
Informellt, används när du skriver till din familj