Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj