Finska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Hyvä John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Rakas John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj