Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj