Turkiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Sevgili Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Sevgili Anne / Baba,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Sevgili Cihat Amca,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Merhaba Can,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hey Can,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Can,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Canım,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Benim sevgili ...,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Çok sevgili Can,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Mektubun için teşekkürler.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... sevgisini yolluyor.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
...'a selamımı ilet benim için.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Hemen cevap yaz.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Kendinize iyi bakın.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Seni seviyorum.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
En iyi dileklerimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
En derin saygılarımla,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Sevgiyle kalın,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Tüm sevgimle,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Çokça sevgiyle,
Informellt, används när du skriver till din familj