Tjeckiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Milý Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Ahoj Johne,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Čau Johne,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Johne,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Opatruj se.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Miluji tě.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Jen to nejlepší,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
S láskou,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
S láskou,
Informellt, används när du skriver till din familj