Svenska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hejsan John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Halloj John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Min kära,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Min älskling,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Min käre John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... hälsar.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Sköt om dig.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Jag älskar dig.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Varma hälsningar,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Många kramar,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Kramar,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Puss och kram,
Informellt, används när du skriver till din familj