Spanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Querido Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hola Juan:
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Juan:
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Amado Juan:
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Gracias por su / tu carta.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Te amo,
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Con todo mi amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Con amor,
Informellt, används när du skriver till din familj