Ryska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Дорогой Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Привет, Иван,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Здорово, Иван,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Иван,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Любимый (ая),
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Дорогой мой...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Милый Иван,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Береги себя.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Я тебя люблю.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
С уважением..
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Всего наилучшего,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
С любовью,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Я вас люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Люблю,
Informellt, används när du skriver till din familj