Rumänska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Dragă Andrei,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Bună Andrei!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Salut Andrei!
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Te iubesc!
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Toate cele bune,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Cu drag,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Toate cele bune,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Cu toată dragostea,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Cu drag,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Cu mult drag,
Informellt, används när du skriver till din familj