Nederländska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Beste Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hallo Jan
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hoi Jan
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Jan
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Lieve ...
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Liefste ...
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Lieve Jan
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Het ga je goed.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Ik hou van je.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Groeten,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Liefs,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Liefs,
Informellt, används när du skriver till din familj