Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj