Finska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Hyvä John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hei John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Heippa John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Rakkaani,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Rakas John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Pärjäilkää.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Rakastan sinua.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Terveisin,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Kaikkea hyvää,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Rakkaudella,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Rakkaudella,
Informellt, används när du skriver till din familj