Danska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Kære John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Hej John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Hej John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Kære,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Kæreste,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Kæreste John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Tak for dit brev,
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Har du lavet nogle planer den...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt at høre om...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
... siger hej.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Skriv endelig tilbage når...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Have det godt.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Jeg elsker dig.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Venligste hilsner,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Alt det bedste,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Kærligst,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Meget kærlighed,
Informellt, används när du skriver till din familj