Japanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kære John,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
佐藤君へ
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
太郎くんへ
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
太郎くんへ
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
太郎へ
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
太郎へ
Informellt, används när man adresserar en partner
Tak for dit brev,
お手紙ありがとう。
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
長い間連絡してなくてごめんね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
・・・・をお知らせします。
Används när du har viktiga nyheter
Har du lavet nogle planer den...?
・・・・に何か予定はありますか?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を報告します。
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Jeg var henrykt at høre om...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていました。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を待っています。
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tilbage snart.
はやく返事を書いてね。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv endelig tilbage når...
・・・・の時は連絡してください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
なにか報告があったらまた教えてください。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
元気でね
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
好きだよ
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
じゃあね
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Venligste hilsner,
またね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
元気でね
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
元気でね
Informellt, används när du skriver till din familj
Meget kærlighed,
体に気をつけてね
Informellt, används när du skriver till din familj