Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kære John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tak for dit brev,
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Har du lavet nogle planer den...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Jeg var henrykt at høre om...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... siger hej.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tilbage snart.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv endelig tilbage når...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med de bedste ønsker,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Venligste hilsner,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Meget kærlighed,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj