Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kære John,
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tak for dit brev,
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Har du lavet nogle planer den...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Jeg var henrykt at høre om...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... siger hej.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tilbage snart.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv endelig tilbage når...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med de bedste ønsker,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Venligste hilsner,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Meget kærlighed,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj