Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Kære John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Kære Mor / Far,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Kære Onkel Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hej John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hej John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Kære,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Kæreste,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Kæreste John,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Tak for dit brev,
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
Det var godt at høre fra dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Har du lavet nogle planer den...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Jeg var henrykt at høre om...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Jeg var så ked af at høre at...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... siger hej.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Sig hej til... for mig.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Skriv tilbage snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skriv endelig tilbage når...
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send mig nyheder, når du ved mere.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Have det godt.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
Jeg elsker dig.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
De bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med de bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Venligste hilsner,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Alt det bedste,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kærligst,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Masser af kærlighed,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Meget kærlighed,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj