Ryska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ange att du vill anmäla dig
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
đại học
бакалавриат
Kurs
thạc sỹ
аспирантура
Typ av kurs
tiến sĩ
докторат/профессура
Typ av kurs
toàn thời gian
очная форма
Typ av kurs
bán thời gian
заочная форма
Typ av kurs
trực tuyến
онлайн обучение
Typ av kurs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
một kì
семестр
Vistelsetid på ett utländskt universitet
một năm học
академический год
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Какие ограничения на работу для студентов?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Каковы требования для поступления в университет?
Används vid ansökan till universitet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Курс включает в себя период стажировки?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Каковы требования знания [язык] языка?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Какова система_____________?
Fråga efter information om systemet
tín chỉ
кредитов
Typ av system
chấm điểm
оценок
Typ av antagningssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Каков стиль преподавания?
Fråga om undervisningen
Có_________ hay không?
Там есть___________?
Fråga om undervisningen
bài giảng
лекции
Typ av kurs
hội thảo
семинары
Typ av kurs
hướng dẫn riêng
учебные материалы
Typ av kurs
hội nghị
конференции
Typ av kurs
Có những khóa học mùa hè nào?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Когда проходят экзамены?
Fråga när tentorna är
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
В университете есть спортивный центр?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
У вас есть детальное описание курса?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Вы организовываете экскурсии?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Có những chương trình nào?
Какие программы вы предлагаете?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
học phí
плата за обучение
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chi phí sinh hoạt
расходы на жизнь
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chăm sóc trẻ em
уход за ребенком
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Có những loại học bổng nào hiện có?
Какие виды стипендий доступны?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat