Polska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ange att du vill anmäla dig
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
đại học
studia licencjackie
Kurs
thạc sỹ
studia magisterskie
Typ av kurs
tiến sĩ
studia doktoranckie
Typ av kurs
toàn thời gian
studia dzienne
Typ av kurs
bán thời gian
studia zaoczne
Typ av kurs
trực tuyến
studia przez internet
Typ av kurs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
một kì
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
một năm học
cały rok akademicki
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Används vid ansökan till universitet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Jak działa system ______ ?
Fråga efter information om systemet
tín chỉ
punktowy
Typ av system
chấm điểm
oceniania
Typ av antagningssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Fråga om undervisningen
Có_________ hay không?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Fråga om undervisningen
bài giảng
wykłady
Typ av kurs
hội thảo
ćwiczenia/seminaria
Typ av kurs
hướng dẫn riêng
konsultacje
Typ av kurs
hội nghị
konferencje
Typ av kurs
Có những khóa học mùa hè nào?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fråga när tentorna är
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Jak liczne są grupy?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Có những chương trình nào?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
học phí
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chi phí sinh hoạt
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chăm sóc trẻ em
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Có những loại học bổng nào hiện có?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat