Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
đại học
di laurea triennale
Kurs
thạc sỹ
di laurea magistrale
Typ av kurs
tiến sĩ
di dottorato
Typ av kurs
toàn thời gian
a tempo pieno
Typ av kurs
bán thời gian
part-time
Typ av kurs
trực tuyến
online
Typ av kurs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
một kì
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
một năm học
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
tín chỉ
crediti
Typ av system
chấm điểm
valutazione
Typ av antagningssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
Có_________ hay không?
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
bài giảng
lezioni frontali
Typ av kurs
hội thảo
seminari
Typ av kurs
hướng dẫn riêng
esercitazioni
Typ av kurs
hội nghị
conferenze
Typ av kurs
Có những khóa học mùa hè nào?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Có những chương trình nào?
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
học phí
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chi phí sinh hoạt
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chăm sóc trẻ em
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Có những loại học bổng nào hiện có?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat