Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
đại học
ένα προπτυχιακό
Kurs
thạc sỹ
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
tiến sĩ
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
toàn thời gian
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
bán thời gian
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
trực tuyến
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
một kì
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
một năm học
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
tín chỉ
πόντων
Typ av system
chấm điểm
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Có_________ hay không?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
bài giảng
διαλέξεις
Typ av kurs
hội thảo
σεμινάρια
Typ av kurs
hướng dẫn riêng
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
hội nghị
συνέδρια
Typ av kurs
Có những khóa học mùa hè nào?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Có những chương trình nào?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
học phí
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chi phí sinh hoạt
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chăm sóc trẻ em
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Có những loại học bổng nào hiện có?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat