Franska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ange att du vill anmäla dig
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
đại học
une formation du premier cycle
Kurs
thạc sỹ
une formation du second cycle
Typ av kurs
tiến sĩ
un doctorat
Typ av kurs
toàn thời gian
une formation à temps plein
Typ av kurs
bán thời gian
une formation à temps partiel
Typ av kurs
trực tuyến
une formation en ligne
Typ av kurs
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
một kì
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
một năm học
une année académique
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Används vid ansökan till universitet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Le logement est assuré par l'université ?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Comment fonctionne le système ______ ?
Fråga efter information om systemet
tín chỉ
de crédits
Typ av system
chấm điểm
de notation
Typ av antagningssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Fråga om undervisningen
Có_________ hay không?
Y a-t-il ______ ?
Fråga om undervisningen
bài giảng
des cours magistraux
Typ av kurs
hội thảo
des séminaires
Typ av kurs
hướng dẫn riêng
des travaux dirigés
Typ av kurs
hội nghị
des conférences
Typ av kurs
Có những khóa học mùa hè nào?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Fråga när tentorna är
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Có những chương trình nào?
Quels programmes offrez-vous ?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Fråga om finansieringsmöjligheter
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
học phí
les frais d'inscription
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chi phí sinh hoạt
les frais de subsistance
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
chăm sóc trẻ em
la garde d'enfants
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Có những loại học bổng nào hiện có?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat