Tjeckiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ange att du vill anmäla dig
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
Grundkurs
bakalářské studium
Kurs
Aufbaukurs
postgraduální studium
Typ av kurs
Doktorandenkurs
doktorské studium
Typ av kurs
Vollzeitkurs
prezenční studium
Typ av kurs
Teilzeitkurs
kombinované studium
Typ av kurs
Onlinekurs
online
Typ av kurs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ein Semester
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ein Studienjahr
celý akademický rok
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Används vid ansökan till universitet
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Fråga efter information om systemet
Kreditsystem
kredity
Typ av system
Benotungssystem
známkování
Typ av antagningssystem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Fråga om undervisningen
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Fråga om undervisningen
Vorlesungen
přednášky
Typ av kurs
Seminare
semináře
Typ av kurs
Tutorien
konsultace
Typ av kurs
Konferenzen
konference
Typ av kurs
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Fråga när tentorna är
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
Studiengebühren
školné
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Kinderbetreuung
péče o dítě
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat