Ungerska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
alapképzés
Kurs
postgraduální studium
mesterképzés
Typ av kurs
doktorské studium
PhD
Typ av kurs
prezenční studium
nappali tagozatos
Typ av kurs
kombinované studium
részidős
Typ av kurs
online
online
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
egy szemeszter
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
egy év
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Az egyetem biztosít szállást is?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Milyen a ____________ rendszer?
Fråga efter information om systemet
kredity
kredit
Typ av system
známkování
osztályzási
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Milyen a tanítás stílusa?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Vannak_____________?
Fråga om undervisningen
přednášky
előadások
Typ av kurs
semináře
szemináriumok
Typ av kurs
konsultace
oktatói órák
Typ av kurs
konference
konferenciák
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Mikor vannak a vizsgák?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Van szintfelmérő teszt?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Kirándulásokat is szerveznek?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Milyen programokat nyújtanak?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
tandíj
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
megélhetési költségek
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
gyermekellátás
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat