Tyska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
Grundkurs
Kurs
postgraduální studium
Aufbaukurs
Typ av kurs
doktorské studium
Doktorandenkurs
Typ av kurs
prezenční studium
Vollzeitkurs
Typ av kurs
kombinované studium
Teilzeitkurs
Typ av kurs
online
Onlinekurs
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
ein Semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
ein Studienjahr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Fråga efter information om systemet
kredity
Kreditsystem
Typ av system
známkování
Benotungssystem
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Fråga om undervisningen
přednášky
Vorlesungen
Typ av kurs
semináře
Seminare
Typ av kurs
konsultace
Tutorien
Typ av kurs
konference
Konferenzen
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
Studiengebühren
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
Kinderbetreuung
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat