Ryska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
бакалавриат
Kurs
postgraduální studium
аспирантура
Typ av kurs
doktorské studium
докторат/профессура
Typ av kurs
prezenční studium
очная форма
Typ av kurs
kombinované studium
заочная форма
Typ av kurs
online
онлайн обучение
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
семестр
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
академический год
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Fråga efter information om systemet
kredity
кредитов
Typ av system
známkování
оценок
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Fråga om undervisningen
přednášky
лекции
Typ av kurs
semináře
семинары
Typ av kurs
konsultace
учебные материалы
Typ av kurs
konference
конференции
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
плата за обучение
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
расходы на жизнь
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
уход за ребенком
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat