Portugisiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
graduação
Kurs
postgraduální studium
pós-graduação
Typ av kurs
doktorské studium
PhD
Typ av kurs
prezenční studium
tempo integral
Typ av kurs
kombinované studium
meio período
Typ av kurs
online
online
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
um semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
um ano acadêmico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vou receber uma proposta formal?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
A universidade também oferece acomodação?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
O curso também inclui um período de estágio?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Como é o sistema de ____________?
Fråga efter information om systemet
kredity
crédito
Typ av system
známkování
notas
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Qual é o estilo de ensino?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
São _____________ ?
Fråga om undervisningen
přednášky
aulas expositivas
Typ av kurs
semináře
seminários
Typ av kurs
konsultace
tutoriais
Typ av kurs
konference
conferências
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Quando acontecem as provas?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quais são as comodidades da escola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Vocês também organizam excursões?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quais programas vocês oferecem?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
mensalidades
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
despesas de subsistência
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
cuidados infantis
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat