Nederländska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Kurs
postgraduální studium
een postgraduaat
Typ av kurs
doktorské studium
een doctoraat
Typ av kurs
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Typ av kurs
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Typ av kurs
online
een online cursus
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
een semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
een academisch jaar
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Fråga efter information om systemet
kredity
creditsysteem
Typ av system
známkování
beoordelingssysteem
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Fråga om undervisningen
přednášky
lezingen
Typ av kurs
semináře
seminars
Typ av kurs
konsultace
tutorials
Typ av kurs
konference
conferenties
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
inschrijvingsgeld
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
kinderopvang
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat