Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
di laurea triennale
Kurs
postgraduální studium
di laurea magistrale
Typ av kurs
doktorské studium
di dottorato
Typ av kurs
prezenční studium
a tempo pieno
Typ av kurs
kombinované studium
part-time
Typ av kurs
online
online
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
kredity
crediti
Typ av system
známkování
valutazione
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
přednášky
lezioni frontali
Typ av kurs
semináře
seminari
Typ av kurs
konsultace
esercitazioni
Typ av kurs
konference
conferenze
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat