Grekiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
ένα προπτυχιακό
Kurs
postgraduální studium
ένα μεταπτυχιακό
Typ av kurs
doktorské studium
ένα διδακτορικό
Typ av kurs
prezenční studium
πλήρους απασχόλησης
Typ av kurs
kombinované studium
μερικής απασχόλησης
Typ av kurs
online
εξ αποστάσεως
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
ένα ακαδημαϊκό έτος
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Fråga efter information om systemet
kredity
πόντων
Typ av system
známkování
βαθμολόγησης
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Fråga om undervisningen
přednášky
διαλέξεις
Typ av kurs
semináře
σεμινάρια
Typ av kurs
konsultace
προγράμματα εκμάθησης
Typ av kurs
konference
συνέδρια
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
δίδακτρα
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
τα έξοδα διαβίωσής μου
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
τη φροντίδα των παιδιών
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat