Franska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
une formation du premier cycle
Kurs
postgraduální studium
une formation du second cycle
Typ av kurs
doktorské studium
un doctorat
Typ av kurs
prezenční studium
une formation à temps plein
Typ av kurs
kombinované studium
une formation à temps partiel
Typ av kurs
online
une formation en ligne
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
une année académique
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Le logement est assuré par l'université ?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
Comment fonctionne le système ______ ?
Fråga efter information om systemet
kredity
de crédits
Typ av system
známkování
de notation
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Fråga om undervisningen
přednášky
des cours magistraux
Typ av kurs
semináře
des séminaires
Typ av kurs
konsultace
des travaux dirigés
Typ av kurs
konference
des conférences
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quels programmes offrez-vous ?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
les frais d'inscription
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
les frais de subsistance
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
la garde d'enfants
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat