Portugisiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
graduação
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
pós-graduação
Typ av kurs
ปริญญาเอก
PhD
Typ av kurs
เต็มเวลา
tempo integral
Typ av kurs
นอกเวลา
meio período
Typ av kurs
ออนไลน์
online
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
um semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
um ano acadêmico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vou receber uma proposta formal?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
A universidade também oferece acomodação?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
O curso também inclui um período de estágio?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Como é o sistema de ____________?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
crédito
Typ av system
การให้คะแนน
notas
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Qual é o estilo de ensino?
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
São _____________ ?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
aulas expositivas
Typ av kurs
การสัมมนา
seminários
Typ av kurs
การกวดวิชา
tutoriais
Typ av kurs
การประชุม
conferências
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quando acontecem as provas?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Há um complexo esportivo aqui?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quais são as comodidades da escola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vocês também organizam excursões?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quais programas vocês oferecem?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
mensalidades
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
despesas de subsistência
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
cuidados infantis
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat